مطالب و مقالات

جست و جو در مقالات و مطالب

زبانهای تجاری آینده چه زبان هایی هستند؟

تازه ها

همانطور که جهان از لحاظ…

حرف هایی که نباید به یک مترجم بزنیم!

تازه ها

در حرف زدن با مترجمان…

give me five .....

عکس نوشته

give me five ، بزن…

خیلی ممنون

عکس نوشته

خیلی ممنون، خواهش می کنمthank…

بهترین روش در ترجمه اصلاحات چیست؟

تازه ها

برای ترجمه صحیح اصطلاحات به یک زبان…