بهره وری سبز ، green productivity

جهان به سرعت در حال تغییر، انتظارات و نیازها در جریان هستند. تقاضای مشتریان شما و یا فراتر از آن، یک چالش به حساب می‌آید. در حالی‌که، بخش‌های دیگری نیز علاوه بر مشتریان فعلی شما و خارج از روابط تجاری معمول(سنتی)، تقاضاهای جدیدی را ارائه می‌دهند. این گونه است که شما نه تنها در مقابل فعالیت خود، بلکه در برابر چگونگی انجام آن نیز مسئول هستید. به منظور رسیدگی به این چالش‌ها، اقداماتی نظیر کنترل کسب و کار و سودآوری مستمر بسیار مهم تلقی می‌شوند. بهره‌وری سبز راهکارهایی منطقی جهت حفظ موقعیت مناسب کسب و کار و افزایش بهره‌وری ارائه می‌دهد.

 بهره‌وری سبز به شناسایی الزامات کسب و کار به منظور تلفیق مسائل زیست‌محیطی وعملکرد اقتصادی در روند توسعه صنعتی می‌پردازد. رویکردهای پیشین در انجام این اقدام مهم با شکست مواجه شده‌اند. بهره‌وری سبز، فرایند اعمال تغییرات در فرایندهای کسب و کار را در راستای کمک به تأمین‌کنندگان جهت ارائه محصولات سازگار با محیط زیست ارتقاء می‌بخشد. علاوه به این، باید از سلامت محیط کاری و همچنین محصول تولیدی نهایی اطمینان حاصل شود.

دلیل تمرکز بر بهره‌وری تمرکز چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت، میزان بهره‌وری به عنوان نسبت خروجی مفید به ورودی تعریف شده است، که داده‌های ورودی شامل کارکنان، مواد اولیه، سرمایه و خدمات، داده‌های خروجی نیز همان محصولات تولیدی هستند. بهره‌وری به عنوان عامل سنجش موفقیت و یا ناکارآمدی بوده و هست، که معیار دقیقی نیست، بلکه نسبتی شامل دو یا چندین متغیر است و تنها پارامتر ثابت آن همان تغییرات اعمال شده است.

زمان ارسال : 16:25:53 ~~~ 1399/07/08
گروه مطلب : خرید مقاله
مقاله نام مقاله : بهره وری سبز ، green productivity
قیمت مقاله : 500000 ریال