ترجمه همزمان (Simultaneous Interpretation) چیست؟

عبارت “ترجمه همزمان”، برای نوعی از برگردان استفاده می شود که به صورت شفاهی بوده و کاملا در زمان گفتگو به انجام می رسد. به عبارت دیگر، پیام زمانی منتقل می شود که گوینده در حال صحبت بوده و ترجمه در همان حین به انجام می رسد. در این نوع ترجمه برخلاف ترجمه همزمان مقطع(Consecutive Interpretation)، فاصله زمانی بین سخنان گوینده و ارائه ترجمه توسط مترجم وجود نداشته و همزمان با سخن گفتن فرد متلکم، مترجم نیز به برگردان سخنان او به زبان مقصد می پردازد.

ترجمه همزمان در حال حاضر، گسترده ترین نوع ترجمه است که ارتباطات زیادی را در دنیا برقرار کرده و سرعت تبادل پیام ها را بالا برده است. در سالهای اخیر، با پیشرفت علم، تکنولوژی، و ارتباطات در دنیای مدرن، تقاضا برای این نوع ترجمه افزایش یافته و توانسته جایگزین انواع دیگر ترجمه مانند ترجمه همزمان مقطع بشود. ترجمه همزمان، تقریبا در تمام موقعیت های رسمی که افراد زیادی از کشورهای مختلف در آن حضور داشته باشند (ملاقات های های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و… از کشورهای مختلف دنیا)، انتخاب اول محسوب می شود.

این نوع از ترجمه همانند چتری بزرگ است که شاخه ها و تخصص های دیگر را در بر می گیرد.

مهمترین ویژگی که می توان به ترجمه همزمان نسبت داد این است که این ترجمه در زمان حقیقی و با استفاده از ابزار تکنیکی زبان به انجام می رسد. این ترجمه در اتاقک های بسته مجهز به میکروفون، هدفون و رکوردر به انجام می رسد. بطور معمول و تحت شرایط ایده آل، اتاقک ها به گونه ای آماده سازی می شود تا بتواند دو مترجم را در خود جای دهد و زمانی که یکی از آنها امکان کار بیش از نیم تا یک ساعت و یا چهل دقیقه در یک نوبت را نداشت، جای خود را تعویض کنند. علاوه بر این، لازم است مترجمان به سالن و اتاق اصلی به طور کامل احاطه داشته و تا حد امکان بتوانند گویندگان را رویت کنند.

در دادگاه ها یا شرایط مشابه که محتوای مورد نظر حقوقی بوده و تاثیرات عدم ترجمه مناسب ممکن است بسیار وخیم باشد، صحت ترجمه اهمیت زیادی دارد. در این شرایط، تیمی متشکل از دو مترجم یا بیشتر مستقر می شوند؛ به این صورت که نفر اول ترجمه را برعهده داشته و سایرین (حداکثر دو نفر) به تصحیح خطاهای او خواهند پرداخت.

مترجمان در سایر حالت های ترجمه، زمان کافی برای مرور مجدد و تصحیح واژه ها و عبارات ترجمه شده پیش از ارائه به مشتری را داشته اما در ترجمه همزمان، هدف مترجم رساندن پیام در لحظه است. هنگامی که کلمه ای توسط گوینده استفاده می شود که معنی مستقیم آن در زبان مقصد وجود ندارد، بسط و گسترش زبان برای رسیدن به معنی صحیح لازم و ضروری است.

یکی از مهمترین معایب ترجمه همزمان این است که مترجم می بایست بهترین ترجمه را در مدت زمان کوتاهی که بسته به سرعت کلام گوینده متفاوت است، با بیشترین صحت و همسانی بیان کرده و مزیت آن، استفاده بهینه از زمان و عدم تغییر و تحریف سخنان گوینده و رساندن مطلب به شوندگان به صورت دست نخورده و زنده است.

زمان ارسال : 20:35:00 ~~~ 1398/10/10
گروه مطلب : آموزشی