ترجمه و پاورپوینت مقاله ی رهبری تحول‌گرا

در پژوهش حاضر، اثرات جداگانه‌ای از انگیزه‌های شخصی داوطلب و همچنین رفتار رهبران تیم(گروه) بر رضایت داوطلب و مشارکت او در کار داوطلبانه را همراه با فرآیندهای میانجی‌گری پیشنهادی توسط نظریه خودمختاری( SDT) (یک ماکرو- تئوری در انگیزش انسان است که به رشد و کارکرد شخصیت در زمینه های اجتماعی توجه دارد. این تئوری متمرکز است بر درجه ای که رفتارهای انسانی ارادی یا خود مختار هستند، یعنی اینکه تا چه اندازه مردم اعمالشان را در بالاترین سطح تعمق دانسته و کارهایی را که با احساس کامل انتخاب کردن همراهند به عهده می گیرند) مورد بررسی قرار داده­‌ایم. شرکت‌کنندگان شامل 302 داوطلب بوده‌‌اند که به صورت گروهی در یک آژانس مرکزی کار می‌کردند. طبق پیش‌بینی‌های انجام گرفته، هر دو عاملِ انگیزه‌های شخصی برای انجام کارهای داوطلبانه و رهبری تحول‌گرا، از طریق انجام کارهای معنادار(مفید) و روابط تیمی با کیفیت بالا، بر رضایت داوطلب از نتایج کارهای داوطلبانه تأثیرگذار هستند. با این حال، انگیزه‌هایی که میزان مشارکت داوطلب را مورد پیش‌بینی قرار می‌دهند، متفاوت از عوامل پیش‌بینی کننده‌ی میزان رضایت داوطلب هستند. در حالی که، ارتباط مثبتی میان رضایت داوطلب و انگیزه‌های مربوط به افزایش اعتماد و بیان ارزش‌ها وجود دارد، مشارکت در کار داوطلبانه به صورت مثبت با انگیزه‌هایی جهت به دست آوردن درک درستی از کار داوطلبانه و به صورت منفی با انگیزه‌هایی در مورد افزایش اعتماد و مسائل اجتماعی در ارتباط است. ارتباط مثبتی میان رهبری تحول‌گرا و رضایت داوطلب نیز وجود دارد، اما میان رهبری تحول‌گرا و مشارکت داوطلب رابطه مثبتی وجود ندارد. انشعابات نظری از این یافته‌ها همراه با پیامدهای عملی برای جذب و حفظ داوطلبان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.


واژه‌های کلیدی: داوطلبان، انگیزه(انگیزش)، رهبری تحول‌گرا

زمان ارسال : 10:18:52 ~~~ 1398/08/07
گروه مطلب : خرید مقاله